Μηχανολόγων Μηχ.

Πως επηρέασε η πανδημία τους ορυκτούς πόρους και τις ΑΠΕ;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας εμφανίζεται ρεκόρ χρήσης ΦΑ λόγω αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και της χρήσης στα νοικοκυριά καθώς και μείωση της χρήσης πετρελαίου λόγω των μειωμένων μετακινήσεων. Πως επηρεάζεται επίσης ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος και ποιες είναι οι γεωπολιτικές προεκτάσεις;

Greek

Συστήματα Ψύξης-θέρμανσης και εργαζόμενα μέσα.

Φιλικά προς το περιβάλλον εργαζόμενα μέσα. Προτάσεις σύμφωνα με τη διεθνή επικαιροποιημένη επιστημονική άποψη.

Κριτήρια οι παράμετροι ODP (Ozone Depletion Potential), GWP (Global Warming Potential).

Βιβλιογραφική αναζήτηση.

Greek

Pages