Μηχανολόγων Μηχ.

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διακοπών μας

Όλοι αγαπάμε τις διακοπές μας και διαλέγουμε διάφορα όμορφα μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού για να περνάμε καλά αυτές τις ξέγνοιστες μέρες του χρόνου; 
Το ερώτημα είναι όμως πόσο περιβαλλοντικά επιβαρυντικές είναι οι διακοπές μας σε σχέση με το τι επιλέγουμε να κάνουμε;
Διακοπές στο νησί είναι πιο επιβαρυντικές περιβαλλοντικά (πλοίο, διασκέδαση, κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από μηχανές Dieselκ.α.) ή οι διακοπές στο βουνό; 

Greek

Απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος (Decarbonisation)

Το Ενεργειακό Δυναμικό της Ελλάδας περιλαμβάνει στερεά ορυκτά καύσιμα, ποσότητες αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων πετρελαίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιλαμβάνει επίσης φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο καύσιμο καθώς και εισαγόμενο πετρέλαιο.

Greek

Κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Zero Energy Buildings)

Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικό στόχο της Ελλάδας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων της. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια, αυτά ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2στην ΕΕ. Η ηλικία των κτηρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών στο 35% των περιπτώσεων ενώ σχεδόν το 75% του κτιριακού πληθυσμού είναι ενεργειακά αναποτελεσματικό. Ελάχιστο ποσοστό (περί το 1%) ανακαινίζεται κάθε χρόνο. 

Greek

Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου – Υπέρ και Κατά.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) αποσκοπεί  στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αποτελεί έναν από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Τα Δικαιώματα Εκπομπών μπορούν να μεταβιβάζονται και οι εταιρείες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εκπλήρωση μέρους των περιβαλλοντικών υποχρεώσεών τους. Επίσης μπορούν να προβαίνουν σε πώληση ή αγορά ΔΕ μέσω των χρηματιστηρίων ρύπων, μέσω ενδιάμεσων φορέων (traders) ή με απευθείας συναλλαγές μεταξύ των.

Greek

Πυρηνοκίνηση εμπορικών πλοίων ως μέσο περιορισμού του φαινομένου του Θερμοκηπίου. ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ;

Είναι επιστημονικά διαπιστωμένο ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου οφείλεται στην κίνηση εμπορικών πλοίων. Ενα προτεινόμενο μέσο περιορισμού του προβλήματος είναι η χρήση πυρηνικών αντιδραστήρων για την κίνηση των πλοίων. Παρόλαυτά, η πυρηνική ενέργεια έχει κατηγορηθεί για τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Το επιστημονικό ερώτημα που τίθεται είναι εάν πρέπει προχωρήσουμε στην εφαρμογή αυτή ή όχι.

Greek

Το αποτύπωμα CO2 των φοιτητών του ΕΜΠ

H καθημερινότητα μιας φοιτήτριας, ενός φοιτητή και το αποτύπωμα CO2 αναφορικά με τη:

Α) Μετακίνησή της/του από και προς το ΕΜΠ (Αυτοκίνητο, συγκοινωνία, ποδήλατο κλπ)
Β) Τις καθημερινές της/του καταναλώσεις σε φαγητό, καφέ, ποτά
Γ) Την ενασχόλησή της/του με άλλες δραστηριότητες (αθλητισμός, χορός, μουσική, λογοτεχνία)
Δ) Τις εξόδους της/του.

Greek

Pages