2018-19

Εκτροπή του Αχελώου - Ανάπτυξη ή Καταστροφή;

Η εκτροπή μέρους του νερού του Αχελώου προς την Θεσσαλική πεδιάδα είναι μια μακρά ιστορία που χρονολογείται από το 1983. Το θέμα παραμένει ακόμα επίκαιρο στις μέρες μας. 

Greek

Εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών – Ανάπτυξη ή Προστασία;

Η Πρέσπα για τους φυσιολάτρες, τους επιστήμονες και αυτούς που ενδιαφερόταν για την προστασία του περιβάλλοντος ήτανε ήδη γνωστή από τις αρχές τις δεκαετίας του 70. Είτε μεμονωμένοι άνθρωποι είτε διάφοροι φορείς -όπως περιβαλλοντικές οργανώσεις- πραγματοποιούσαν διάφορες δράσεις για την προστασία ή αποτροπή καταστροφών του περιβάλλοντος μέχρι και τις αρχές του 1990. Ορισμένες από αυτές τις δράσεις καθορίσανε σημαντικά την περαιτέρω εξέλιξη της περιοχής.

Greek

Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διακοπών μας

Όλοι αγαπάμε τις διακοπές μας και διαλέγουμε διάφορα όμορφα μέρη του εσωτερικού ή του εξωτερικού για να περνάμε καλά αυτές τις ξέγνοιστες μέρες του χρόνου; 
Το ερώτημα είναι όμως πόσο περιβαλλοντικά επιβαρυντικές είναι οι διακοπές μας σε σχέση με το τι επιλέγουμε να κάνουμε;
Διακοπές στο νησί είναι πιο επιβαρυντικές περιβαλλοντικά (πλοίο, διασκέδαση, κατανάλωση ενέργειας που προέρχεται από μηχανές Dieselκ.α.) ή οι διακοπές στο βουνό; 

Greek

Απανθρακοποίηση του ενεργειακού μείγματος (Decarbonisation)

Το Ενεργειακό Δυναμικό της Ελλάδας περιλαμβάνει στερεά ορυκτά καύσιμα, ποσότητες αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων πετρελαίου και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Περιλαμβάνει επίσης φυσικό αέριο που είναι εισαγόμενο καύσιμο καθώς και εισαγόμενο πετρέλαιο.

Greek

Κτήρια μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Zero Energy Buildings)

Η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αποτελούν βασικό στόχο της Ελλάδας στο πλαίσιο εκπλήρωσης των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών και ενεργειακών στόχων της. Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια, αυτά ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας και το 36% των εκπομπών CO2στην ΕΕ. Η ηλικία των κτηρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών στο 35% των περιπτώσεων ενώ σχεδόν το 75% του κτιριακού πληθυσμού είναι ενεργειακά αναποτελεσματικό. Ελάχιστο ποσοστό (περί το 1%) ανακαινίζεται κάθε χρόνο. 

Greek

Εμπορία Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου – Υπέρ και Κατά.

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ) αποσκοπεί  στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου με οικονομικά αποδοτικό τρόπο. Αποτελεί έναν από τους τρεις ευέλικτους μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Τα Δικαιώματα Εκπομπών μπορούν να μεταβιβάζονται και οι εταιρείες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για εκπλήρωση μέρους των περιβαλλοντικών υποχρεώσεών τους. Επίσης μπορούν να προβαίνουν σε πώληση ή αγορά ΔΕ μέσω των χρηματιστηρίων ρύπων, μέσω ενδιάμεσων φορέων (traders) ή με απευθείας συναλλαγές μεταξύ των.

Greek

Pages