Εκτροπή του Αχελώου - Ανάπτυξη ή Καταστροφή;

Εισαγωγικά στοιχεία: 

Η εκτροπή μέρους του νερού του Αχελώου προς την Θεσσαλική πεδιάδα είναι μια μακρά ιστορία που χρονολογείται από το 1983. Το θέμα παραμένει ακόμα επίκαιρο στις μέρες μας. 

Προτεινόμενες ερωτήσεις: 
 • Η εκτροπή του Αχελώου είναι συμβατή με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ;
 • Ποιά είναι τα υδρολογικά δεδομένα της Ηπείρου και της Θεσσαλίας;
 • Πόσο χρήσιμο είναι το έργο; Από ποιά σκοπιά;
 • Πρέπει η περιοχή αυτή να αναπτυχθεί και σε ποια όρια ; Κίνητρα: πρέπει να δοθούν; αν ναι, τί είδους; Συμφωνούν οι κάτοικοι; 
 • Υπάρχει οικονομικό όφελος για τους κατοίκους των δύο περιοχών (Ηπείρου και Θεσσαλίας);
 • Επιπτώσεις (θετικές/αρνητικές) στην ευρύτερη περιοχή/το περιβάλλον/στην κοινωνία/οικονομία, κλπ.
 • Υπάρχουν σχετικά παραδείγματα (Ελλάδα/εξωτερικό); Ποιά είναι τα αντίστοιχα αποτελέσματα (θετικά/αρνητικά);
Γενικές πληροφορίες: 

Διαθέσιμο υλικό:

 • Βιβλιογραφία (π.χ. "Η Δίκη του Αχελώου" κ.α.)
 • Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες
 • Ιστότοποι: www.archetype.gr
Επίβλεψη: 
Σχολή: 
Ακαδημαϊκό έτος: 
Διαθεσιμότητα: 
Έχει ανατεθεί
Ομάδα Εκπόνησης: 
 • Γ. Παππά
 • Ξ. Αμανατίδη
 • Ε. Σιαβάλα
 • Κ. Κρητσωτάκη
 • Π. Καραγιαννόπουλος