2020-21

Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα των Ευρωπαικών Κρατών - Προκλήσεις και Προοπτικές σε εθνικό και Ευρωπαικό επίπεδο

Greek

Απολιγνιτοποίηση και αιολική ενέργεια.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ όλες οι υφιστάμενες σήμερα λιγνιτικές μονάδες ως το 2023 θα κλείσουν, με εξαίρεση τη λειτουργία μίας μόνο λιγνιτικής μονάδας (της μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα) μεταξύ 2023 και 2028.

Greek

Αποκατάσταση και αξιοποίηση λιγντικών ορυχείων ή συνέχιση των εκμεταλλεύσεων για εξω-ηλεκτρικές χρήσεις του λιγνίτη.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) και το επιχειρησιακό σχέδιο της ΔΕΗ όλες οι υφιστάμενες σήμερα λιγνιτικές μονάδες ως το 2023 θα κλείσουν, με εξαίρεση τη λειτουργία μίας μόνο λιγνιτικής μονάδας (της μονάδα 5 στην Πτολεμαΐδα) μεταξύ 2023 και 2028. Λόγω της απολιγνιτοποίησης, θα παύσει και η λειτουργία των λιγνιτικών ορυχείων, αφήνοντας ανεκμετάλλευτο ένα σημαντικό δυναμικό ορυκτού πλούτου. Το βασικό σχέδιο προβλέπει την αποκατάσταση των ορυχείων και την αξιοποίηση των εκτάσεων για νέες χρήσεις (π.χ.

Greek

Πως επηρέασε η πανδημία τους ορυκτούς πόρους και τις ΑΠΕ;

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας εμφανίζεται ρεκόρ χρήσης ΦΑ λόγω αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρισμού και της χρήσης στα νοικοκυριά καθώς και μείωση της χρήσης πετρελαίου λόγω των μειωμένων μετακινήσεων. Πως επηρεάζεται επίσης ο ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακός κόμβος και ποιες είναι οι γεωπολιτικές προεκτάσεις;

Greek

Pages