2020-21

Εκτροπή του Αχελώου - Ανάπτυξη ή Καταστροφή;

Η εκτροπή μέρους του νερού του Αχελώου προς την Θεσσαλική πεδιάδα είναι μια μακρά ιστορία που χρονολογείται από το 1983. Το θέμα παραμένει ακόμα επίκαιρο στις μέρες μας. 

Greek

Pages