2020-21

Η κοινωνική διάσταση του φωτισμού: Πρόοδος ή εντυπωσιασμός;

Οι υποβαθμισμένες περιοχές κατοικίας (κυρίως αστικές αλλά όχι μόνο αυτές) χαρακτηρίζονται από κακή ποιότητα ή και έλλειψη τεχνητού φωτισμού στους δημόσιους χώρους (δρόμοι, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές κ.λπ.). Υπάρχει η αντίληψη ότι με το φωτισμό των χώρων αυτών βελτιώνεται η εμπιστοσύνη του πολίτη στις δομές της κοινωνίας, αμβλύνεται η αίσθηση του κοινωνικού αποκλεισμού, μειώνεται η εγκληματικότητα, αυξάνονται οι κοινωνικές συναθροίσεις, αυξάνονται οι δραστηριότητες των παιδιών και εν γένει βελτιώνεται η ποιότητα ζωής.

Greek

Να μειώσουμε τη στάθμη φωτισμού των οδών που καθορίζεται από τα διεθνή πρότυπα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον από τη φωτεινή ρύπανση;

Τα διεθνή πρότυπα για τον οδοφωτισμό επιβάλλουν συγκεκριμένα όρια τα οποία πρέπει να τηρούνται, αναλόγως της μορφής του δρόμου και των συνθηκών κυκλοφορίας. Οι απαιτήσεις αυτές σε συνδυασμό με τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία του φωτισμού (LED) και την τάση για ανάδειξη αρχιτεκτονικών έργων μέσω του φωτισμού, οδήγησαν σε μια, αλόγιστη αρκετές φορές, επιβάρυνση του νυχτερινού περιβάλλοντος από τον τεχνητό φωτισμό.

Greek

Τεχνολογίες Δέσμευσης και Αποθήκευσης/Χρήσης Διοξειδίου του Άνθρακα: Αποτελούν μέρος της λύσης του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής;

Η σημασία των τεχνολογιών αυτών και ο ρόλος που μπορεί να έχουν στη μείωση των εκπομπών του CO2 στην ατμόσφαιρα.

Greek

Αγορά Δευτερογενών Πρώτων Υλών στην ΕΕ: Ενίσχυση - Εμπόδια - Προοπτικές

Η αυξανόμενη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών συμβάλλει στην αποδοτική χρήση πόρων και ενέργειας. Στην ΕΕ πολλά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους δεν εισέρχονται στην ορθή πορεία ανακύκλωσης, με αποτέλεσμα την απώλεια πολύτιμων πρώτων υλών. Σε μια κυκλική οικονομία, οι δευτερογενείς πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νέων προϊόντων. Οι δευτερογενείς πρώτες ύλες αποτελούν ένα μικρό μόνον ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.

Greek

Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής με παράλληλη οικονομική ανάπτυξη είναι εφικτή ή είναι ουτοπία;»

Η ΕΕ σκοπεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη το 2050. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι η νέα αναπτυξιακή στρατηγική με στόχο να μετατρέψει την Ένωση σε μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και ανταγωνιστική οικονομία. Παρέχει ένα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων με τη μετάβαση σε μια καθαρή, κυκλική οικονομία,  και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και τη μείωση της ρύπανσης

Greek

Θέματα εργασίας από περιοχές της Ιστορίας του Οικολογικού Κινήματος, της Συλλογικής Μνήμης, της Τεχνολογίας κτλ

Ο επιβλέπον θα συζητήσει και θα διαμορφώσει μαζί με τον/ην ενδιαφερόμενο/η φοιτητή/τρια θέμα/τα εργασίας από περιοχές

  • της Ιστορίας του Οικολογικού Κινήματος,
  • της Συλλογικής Μνήμης,
  • της Τεχνολογίας κτλ.

μέσα από τις οποίες θα ιχνηλατείται εν μέρει η σταδιακή συνειδητοποίηση της σημασίας του Περιβάλλοντος και της Ανάπτυξης στον τρόπο παραγωγής κτλ. για την Κοινωνία και τον Πολιτισμό μας.

Greek

Pages