Παπαγιάννης Α.

Παραγωγή "καθαρής" ενέργειας: Πυρηνική σχάση ή χρήση υδρογόνου;

Η χρήση πυρηνικής ενέργειας και η χρήση του υδρογόνου για παραγωγή ηλεκτρισμού θεωρούνται από μερικούς σαν "καθαρή" πηγή ενέργειας, μιας και δεν επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα με αέρια θερμοκηπίου. Είναι όμως έτσι (υπέρ-κατά);

Undefined

Ιστορική ανασκόπηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης της Αθήνας και πειραματική προσέγγιση (2008-2010)

Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να προσεγγίσει βιβλιογραφικά τον αντίκτυπο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, και επομένως, και στην κοινωνία την περίοδο 1984-2010. Η ενημέρωση των πολιτών, στην Ελλάδα, σχετικά με τα ημερήσια επίπεδα αέριων ρύπων γίνεται κατά κύριο λόγο από τις εφημερίδες. Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ενημερώνεται από "Το Βήμα" και "Τα Νέα", εφημερίδες στις οποίες κάναμε έρευνα και συνοψίσαμε 770 άρθρα που αφορούν θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επίσης, θέλουμε να καταδείξουμε πως υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση σχετικά με τα θέματα αυτά διότι οι συγκεντρώσεις των αέριων ρύπων που δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) δείχνουν ότι οι ημέρες με υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ήταν περισσότερες από αυτές που αναφέρονταν στον Τύπο.

Ενεργειακή Επιθεώρηση Παλαιάς και Νέας Πτέρυγας Κτιρίου Φυσικής Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου

Η εξοικονόμηση ενέργειας πρέπει να αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο και πρώτη προτεραιότητα κάθε σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής. Δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το 40% της απαιτούμενης ενέργειας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την οδηγία 2002/91/ΕΚ για τον έλεγχο και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η συγκεκριμένη οδηγία προβλέπει την ενεργειακή μελέτη ή επιθεώρηση των κτιρίων και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους από ανεξάρτητους διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, τους Ενεργειακούς επιθεωρητές, με απώτερο σκοπό την απόδοση ενεργειακής ταυτότητας στο κτίριο.

Η Προβολή Περιβαλλοντικών Θεμάτων από τον Ελληνικό Τύπο (1996 - 2010)

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάζεται το γενικό ερώτημα του κατά πόσο και με ποιo τρόπο προβάλλει ο ελληνικός τύπος τα διάφορα ελληνικά και διεθνή περιβαλλοντικά θέματα εν γένει. Το κύριο πρωτογενές υλικό προέρχεται από τα άρθρα που έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των τεσσάρων εφημερίδων μεγαλύτερης κυκλοφορίας στην Ελλάδα (“Η Καθημερινή”, “Το Βήμα”, “Τα Νέα”, “Ελευθεροτυπία”) από το 1996 έως τον Δεκέμβριο του 2010. Το υλικό που συλλέχθηκε από τις τέσσερις αυτές εφημερίδες, αφορά άρθρα της καθημερινής και της κυριακάτικης έντυπης έκδοσης, μη συμπεριλαμβανομένων των ένθετων που τυχόν αυτές περιλαμβάνουν. 

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις των Συστημάτων Θέρμανσης

Η αύξηση του Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης οδήγησε, τα τελευταία χρόνια τους Έλληνες πολίτες στην ευρεία χρήση προϊόντων ξύλου για φθηνότερη οικιακή θέρμανση. Αυτό επιβοηθήθηκε από την πολιτεία μέσω της άρσης της απαγόρευσης της καύσης προϊόντων ξυλείας στην Αττική, που είχε επιβληθεί για πολλές δεκεατίες, λόγω των αυξημένων επιπέδων αιωρούμενων σωματιδίων

Κλιματική Αλλαγή και Παραγωγή Ενέργειας: Είναι η Πυρηνική Ενέργεια η Μόνη Λύση

Η Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή επηρρεάζεται και από την ύπαρξη αιωρούμενων σωματιδίων, που έχουν διπλό ρόλο: προκαλούν τοπική θέρμανση ή τοπική ψύξη, ανάλογα με την χημική τους σύσταση. Κυρίως όμως ο ρόλος τους είναι η τοπική ψύξη σε πλανητική. Παράλληλα, τα αιωρούμενα σωματίδια είναι υπεύθυνα, όχι μόνο για το φαινόμενο της Πλανητικής Σκίασης, που προκαλεί όμως μεταβολές στο γήινο κλίμα (ακραία καιρικά φαινόμενα: ξηρασίες, πλημμύρες, κλπ.), αλλά και για τον θάνατο σημαντικού ποσοστού των κατοίκων του πλανήτη μας. Τελικά τα αιωρούμενα σωματίδια δεν είναι τόσο αθώα. Με ποιό τρόπο θα μπορούσαν να περιορισθούν;